Die Variety - Wat is een Die Variety?

Definitie: Een matrijssoort is elke variatie in het normale ontwerp van een bepaalde munt, meestal veroorzaakt door fouten bij de voorbereiding of het onderhoud van de muntmallen. Typische matrijssoorten omvatten verdubbelde matrijzen; herkende munttekens en datums; variaties in de plaatsing of uitlijning van munttekens, letters en cijfers, apparaten, enz .; veranderingen aan de matrijsoppervlakken ten gevolge van overpolijsten of matrijsclashes; en een aantal andere kleine variaties in de laatste slag van de medaille.Men moet ervoor zorgen dat de variëteiten niet worden verward met foutmunten , die variaties in hun uiterlijk hebben als gevolg van het productieproces zelf, zoals off-centre slagen, verkeerde planchetypes , planchet-voorbereidingsfouten, enz.

Zie ook: Foutmunten