Een mandvoering maken voor een mand op ronde of vierkante basis